Brian Head Welch kończy dziś 47 lat. Happy Birthday!

with Brak komentarzy

On stage

Dzisiaj 19 czerwca mój największy idol, mistrz, muzyczna inspiracja, wena, autorytet, oraz wzór do naśladowania – Brian Head Welch kończy 47 lat. Chociaż czas szybko płynie, on jest wiecznie młody. Z wielką dumą wspominam moje spotkania z nim, mając nadzieję na następne. Tymczasem życzę mu 100 lat i wszystkiego co najlepsze.

Today, my biggest idol, champion, musical inspiration, money, authority, and model to follow – Brian Head Welch is 47 years old. Although time flows fast, he is eternally young. With great pride I remember my meetings with him, hoping for the next. Meanwhile, I wish him 100 years and the best of everything.

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz